2.2.2015-6У среду, 7. јула 2021. године, у Свечаној сали Матице српске одржано је представљање пројекта „Српско-индијске везе у култури кроз историју“ и промоција издања објављених у оквиру пројекта. Пројекат се реализује у оквиру рада Одељења за књижевност и језик Матице српске, а руководилац пројекта је проф. др Александар Петровић. Присутне је поздравио проф. др Драган Станић, председник Матице српске. Након тога, присутни су имали прилику да погледају видео обраћање проф. др Светислава Костића, дугогодишњег професора индијских језика на Карловом универзитету у Прагу. Др Александра Стевановић, преводилац и сарадник на пројекту, говорила је о важности проучавања индијске културе и историје, као и о сопственом истраживању ових тема. Проф. др Александар Петровић, руководилац пројекта, говорио је о постигнутим резултатима и идеји пројекта „Српско-индијске везе у култури кроз историју“.

Промовисане су књиге Од Наланде до Хиландара (проф. др Александар Петровић), Записи о Индији (приредио, предговор написао и са француског језика превео проф. др Александар Петровић, са енглеског превела, коментаре и поговор написала др Александра П. Стевановић, редактура и превод санскритских термина Мирјана Петровић), Мануов законик (са санскрта превео проф. др Светислав Костић), Артхашастра (са санскрта превео проф. др Светислав Костић) и Камашастра (са санскрта превео проф. др Светислав Костић). Матица српска, заједно са сарадницима на пројекту, преузела је на себе важан задатак да организује превођење са санскртског оригинала и објављивање неких од фундаменталних текстова индијске културе и историје. Сви ови текстови, сваки на свој начин, јасно пратећи духовну (дхарма), материјалну (артха) и чулну (кама) сферу људског живљења, првенствено настоје да представе и пруже поуку у областима које, по индијским древним мислиоцима, представљају три основна задатка која би сваки појединац требало да оствари током свог живота.

Програм је снимљен и може се погледати у видео-архиви сајта Матице српске.

Comments are closed.