2.2.2015-6У оквиру издавачке делатности Одељења за књижевност и језик Матице српске објављен је зборник радова „Поезија Слободана Ракитића“. Зборник је део едиције „Библиотека Змајева награда“, која је посвећена добитницима „Змајеве награде Матице српске“. Слободан Ракитић „Змајеву награду“ је добио 2010. године за збирку песама „Пламен и роса“ (у издању Српске књижевне задруге).

Зборник су уредили Иван Негришорац и Јелена Марићевић Балаћ. Рецензенти су Ђорђе Деспић и Срђан Орсић. Зборник отварају беседе Славка Гордића и Слободана Ракитића, а критичке прилоге о песнику писали су Јован Делић, Славко Гордић, Марко Паовица, Сања Перић, Јелена Марићевић Балаћ, Сања Париповић Крчмар, Саша Радојчић и Иван Негришорац. Објављен је и интервју са песником који је урадио Зоран Хр. Радисављевић, као и прилог за фото-биографију коју је написао Драган Лакићевић. Ауторке библиографије Слободана Ракитића су Гордана Ђилас, Меланија Блашковић и Каталин Рафа. Лектуру и коректуру радила је Милена Кулић, а технички уредник је Вукица Туцаков. Штампање ове публикације омогућили су Сајнос, Графит и Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Comments are closed.