2.2.2015-6У суиздаваштву Матице српске (Одељења за књижевност и језик) и Архива Војводине објављен је трећи по реду зборник радова посвећен темама англофоне и српске књижевности „Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности: Преводна рецепција и књижевнотеоријска интерпретација“. Овај зборник је настао као резултат рада на пројекту Матице српске „Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности“, који је почео с радом пре безмало једне деценије, под руководством проф. др Владиславе Гордић Петковић и проф. др Зорана Пауновића, дописног члана САНУ.

У овом зборнику који је произашао из пројекатских истраживања заступљени су аутори са Филозофског факултета у Новом Саду, Педагошког факултета у Сомбору, Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Филозофско-уметничког факултета у Крагујевцу, а објављени су и радови студената мастерских и докторских студија Филозофског факултета у Новом Саду, који тек почињу да се баве истраживачким радом у сфери компаративне књижевности. Своје радове објавили су Младен Јаковљевић, Марија Лојаница, Стефан Жарић, Наташа Гојковић, Драгана Којић, Татјана Милосављевић Мијучић, Викторија Кромбхолц, Бојана Вујин, Владимир Папић и Аријана Лубурић Цвијановић.

Зборник су уредили проф. др Владислава Гордић Петковић и проф. др Зоран Пауновић, дописни члан САНУ. Од средњег века и Шекспировог позоришног костима до црне британске прозе, од адолесцентске књижевности до футуристике и фантастике, трећи зборник „Жанросвак укрштања“ покушао је да обједини најуочљивије специфичности на пољу дијалога и преплитања српског књижевног стваралаштва и англофоне литературе.

Штампање ове књиге финансирали су Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Зборник је доступан и у електронској форми на сајту Матице српске.

Comments are closed.