Даница Поповић
Ризница спасења, култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији
2018, 477 стр.
ISBN 978-86-7179-104-5
цена: 1500,00 дин.


Образац за поручивање:

Милан Лазаревић
Суботе и недеље
2018, 345 стр.
ISBN 978-86-7946-252-7
цена: 800,00 дин.

Аутор је описао обиље модела односа у српском друштву с краја 19. и почетка 20. века: дипломатија мале земље наспрам великих сила, породични миље, махом везан за детињство и рану младост, карактерологија најширих слојева становништва у свакодневном животу, што доприноси динамици рукописа и усложњава га на више што паралелних, што супротстављених или прожимајућих равни приповедања. Књига садржи 345 страна, опремљена је избором фотографија из живота др Лазаревића као и Регистром имена.


Образац за поручивање:

Приредили Војислав Јелић и Ненад Ристовић
Изабрана дела Мирона Флашара III том
2017, 702 стр.
ISBN 978-86-7946-218-3
цена: 2000,00 дин.


 

Образац за поручивање:

Марко Пеић, Грго Бачлија, Јосип Бајић, Сузана Кујунџић Остојић, Драгољуб Петровић
Речник бачких Буњеваца, II издање
2018, 579 стр.
ISBN 978-86-7946-251-0
цена: 1200,00 дин.


Образац за поручивање:

 

Зборник радова
Иван и Ђорђе Табаковић, градитељи српске културе ХХ века
2018, 301 стр.
ISBN 978-86-7946-243-5
цена: 1000,00 дин.


Образац за поручивање: