Организациони одбор је одлучио да се у 9. задатку признаје као одговор: хигијеничарка.

У кључу 12. задатка наведен је погрешан падеж. Уместо баклава/баклаве треба баклаву/баклаве.

Comments are closed.