2.2.2015-6У среду, 16. маја 2024. године, у Матици српској одржано је осаманесто предавање пројекта „Српски народ: историја и култура” у оквиру циклуса предавања „Српски народ у Банату”.

Предавање „Историја и мит у родољубивој поезији Ђуре Јакшића” одржао је др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске. Др Милан Мицић је истакао неке од специфичних етапа у родољубивој поезији Ђуре Јакшића повезаних са историјским догађајима од знатне важности за српски народ, као што су Револуција 1848/1849. године, херцеговачки устанци од 50-их до 70-их година 19. века, или ратови Србије с Турском 1876‒1878. Он је нарочито указао на дискрепанцу између националних романтичарских хтења и реалних могућности, која је видљива у Јакшићевим песмама, а одсликава и осећања оновременог српског друштва.

Партнери и сарадници пројекта су: Град Кикинда, Општина Нова Црња, „Максмимовић градња” из Зрењанина.

Програм је снимљен и може се погледати у видео-архиви сајта Матице српске.

Comments are closed.