Милена Лесковац
Режије Боривоја Хануске у Српском народном позоришту (1945-1967)
2018, 229 стр.
ISBN 978-86-7946-239-8
цена: 800,00 дин.


Образац за поручивање:

Нада Савковић
Јован А. Дошеновић између италијанских утицаја и српског надахнућа
2018, 187 стр.
ISBN 978-86-7910-076-4
цена: 800,00 дин.


Образац за поручивање:

Главни и одговорни уредник Корнелија Ичин
Српско-руске књижевне и културне везе: епоха модерне
2018, 211 стр.
ISBN 978-86-7946-233-6
цена: 1000,00 дин.


Образац за поручивање: