Борислав Михајловић Михиз
Сабрана дела Борислава Михајловића Михиза

У оквиру Сабраних дела Борислава Михајловића Михиза објављене су следеће књиге: „Поезија и антологија. Српски песници између два рата“ (прир. Селимир Радуловић), „Критике и огледи 1“ (прир. Владан Бајчета), „Критике и огледи 2“ (прир. Владан Бајчета), „Драме и драматизације 1“ (прир. Љиљана Пешикан-Љуштановић), „Драме и драматизације 2“ (прир. Љиљана Пешикан-Љуштановић), „Аутобиографија о другима 1“ (прир. Иван Негришорац), „Аутобиографија о другима 2“ (прир. Иван Негришорац), „Казивања и указивања“ (прир. Драган Хамовић), „Књига о Михизу“ (прир. Јован Делић и Владан Бајчета).
2023.
Цена: 10.000,00 дин.


Образац за поручивање:

  Приредила мср Наташа Катић
  „Преписка Савке Суботић”
  2023, 192 стр.
  ISBN 978-86-7946-461-3
  Цена:

  Матица српска је у оквиру рада Рукописног одељења, у Едицији Документ објавила књигу „Преписка Савке Суботић” коју је приредила мср Наташа Катић. Дуг Савки Суботић, који су историчарке и историчари српске књижевности тек почели да заиста враћају у претходне две деценије, овим делом је додатно осенчен, јер из тридесет и три јасно издвојена и детаљно обрађена сегмента коресподенције Савке Суботић можемо да видимо колики је лични углед, част и значај имала особа коју је ранија наша историографија бележела тек као супругу угледног Јована Суботића.


  Образац за поручивање: