2.2.2015-6Из штампе је изашао „Зборник Матице српске за филологију и лингвистику“ бр. LXVI-2 за 2023. годину. У рубрици „Чланци и расправе“ своје радове су објавили Орсат Лигорио, Марина Курешевић, Александра Цолић Јовановић, Тамара Лутовац Казновац, Дејан Средојевић, Едита Андрић, Душанка Звекић-Душановић, Јована Марчета, Иван Милошевић и Тијана Весић-Павловић. У рубрици „Критика и прикази“ објавили су текстове Јасмина Грковић-Мејџор, Марина Курешевић, Рајна Драгићевић, Наташа Киш и Анђела Васиљевић.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.