RG-Matici srpskoj 19065 str 3 768_resize Академик Василије Крестић Срби у Угарској 1790–1918. 2013, 534 стр. цена: 2000,00 дин. 


Образац за поручивање:

Књига је резултат вишедеценијског рада академика Василија Крестића на овој теми. Аутор је читаоцима представио период историје Срба у Угарској од Темишварског сабора 1790. до краја Првог светског рата и присаједињења Војводине  Србији 1918.      Књигом су обухваћена сва значајнија национална, политичка, верска, друштвена, државноправна и идеолошка питања. За писање ове књиге аутор је искористио огромну релевантну литературу на српском, немачком и мађарском језику, као и обиље новог, досад непознатог и некоришћеног архивског материјала из домаћих и страних архива.

Comments are closed.