glasnik

Гласник Матице српске покренут 1946. године, на иницијативу тадашњег секретара Матице српске Живана Милисавца, који је изабран и за првог уредника гласила. Излазио је повремено до 1949. године у обиму од једног до два штампарска табака, величине Б5. Током три године излажења објављено је 12 бројева.

Концепција тадашњег Гласника Матице српске базирала се на саопштавању годишњих извештаја Матице српске, установа чији је била оснивач, као и на пружању информација о новим издањима Матице српске и о приређеним књижевним вечерима. Поред тога постојао је кратки комерцијални блок у којем су објављиване рекламе познатих занатлија и фабрика као што су посластичарница „Корзо“ , фабрика сандука „Дрвопромет“, Градски магазин… Последњи број изашао је 29. новембра 1949. Од тада су информације о раду Матице српске и њених институција повремено објављиване у Летопису, а потом и у Раду матице српске који излази једном годишње.

Нова серија Гласника Матице српске српске је покренута шездесетак година касније. Одлуку о томе је, на предлог генералног секретара проф. др Душана Николића, донео Извршни одбор Матице српске на седници одржаној 19. маја 2008. године. Гласило је покренуто ради редовнијег и потпунијег информисања сарадника Матице српске и шире јавности о активностима најстарије културне и научне институције српског народа. У Гласнику се објављују кратке информације о свакодневном раду часника, научних сарадника и чланова Стручне службе Матице српске, Библиотеке Матице српске, Галерије Матице српске и Издавачког центра Матице српске. Гласило садржи ретроспективу догађаја из претходног месеца и најаву догађаја за наредни месец. Повремено се објављују тематски прилози који садрже опширније текстове о значајнијим активностима и знаменитим личностима. На полеђни Гласника се објављују подаци о најновијим издањима Матице српске и њених институција.

За разлику од гласила из првог серијала, нови Гласник излази једном месечно, у обиму од једног до два штампарска табака, величине А4. Текстови се штампају двостубачно, са фотографијама и другим графичким прилозима у пуном колору и на квалитетној хартији. Сви бројеви су доступни и у електронској форми, на Интернет страници Матице српске: www.maticasrpska.org.rs

Уредништво Гласника Матице српске: Светлана Милашиновић, Вукица Туцаков и Љиљана Дражић (запослене у Матици српској), Силвија Чамбер (запослена у Библиотеци Матице српске) и Јелена Огњеновић (запослена у Галерији Матице српске). За фотографије је задужен Бранислав Лучић, а за прелом текста Владимир Ватић. Главни уредник Гласника је др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске.

Контакт информације:

Матица српска Улица Матице српске 1  21 000 Нови Сад

Тел. 021 6613864 e-mail: smilasinovic@maticasrpska.org.rs


Архива:

 Гласник МС број 59, новембар-децембар 2016.
 Гласник МС број 58, јул-август-септембар-октобар 2016.
 Гласник МС број 57, април-мај-јун 2016.
 Гласник МС број 56, јануар-фебруар-март 2016.
 Гласник МС број 55, новембар-децембар 2015.
 Гласник МС број 54, јул-август-септембар-октобар 2015.
 Гласник МС број 53, април-мај-јун 2015.
 Гласник МС број 52, јануар-фебруар-март 2015.
 Гласник МС број 51, децембар 2014.
 Гласник МС број 50, октобар-новембар 2014.
Гласник МС број 49, јун-јул-август-септембар 2014.
 Гласник МС број 48, априли-мај 2014.
Гласник МС број 47, јануар-фебруар-март 2014.
Гласник МС број 46, октобар-новембар-децеембар 2013.
Гласник МС број 45, јул-август-септембар 2013.
Гласник МС број 44, април-мај-јун 2013.
 Гласник МС број 43, јануар-фебруар-март 2013.
 Гласник МС број 41, октобар-новембар-децембар 2012 

 Гласник МС број 41, јул-август-септембар 2012.
 Гласник МС број 40, мај-јун 2012.
 Гласник МС број 39, април 2012.
 Гласник МС број 38, фебруар-март 2012.
 Гласник МС број 37, децембар 2011. – јануар 2012.

 Гласник МС број 36, новембар 2011.
 Гласник МС број 35, октобар 2011.
 Гласник МС број 34, септембар 2011.
 Гласник МС број 33, јул-август 2011.
 Гласник МС број 32, јун 2011.
 Гласник МС број 31, мај 2011.
 Гласник МС број 30, април 2011.
 Гласник МС број 29, март 2011.
 Гласник МС број 28, фебруар 2011.
 Гласник МС број 27, децембар 2010. – јануар 2011.

 Гласник МС број 26, новембар 2010.
 Гласник МС број 25, октобар 2010.
 Гласник МС број 24, септембар 2010.
 Гласник МС број 23, јул-август 2010.
 Гласник МС број 22, јун 2010.
 Гласник МС број 21, мај 2010.
 Гласник МС број 20, април 2010.
 Гласник МС број 19, март 2010.
 Гласник МС број 18, фебруар 2010.
 Гласник МС број 17, децембар 2009. – јануар 2010.

 Гласник МС број 16, новембар 2009.
 Гласник МС број 15, октобар 2009.
 Гласник МС број 14, септембар 2009.
 Гласник МС број 13, јул-август 2009.
 Гласник МС број 12, јун 2009.
 Гласник МС број 11, мај 2009.
 Гласник МС број 10, април 2009.
 Гласник МС број 9, март 2009.
 Гласник МС број 8, фебруар 2009.
 Гласник МС број 7, јануар 2009.

 Гласник МС број 6 додатак, децембар 2008.

 Гласник МС број 6, децембар 2008.
 Гласник МС број 5, новембар 2008.
 Гласник МС број 4 додатак, октобар 2008.
 Гласник МС број 4, октобар 2008.
 Гласник МС број 3 додатак, септембар 2008.
 Гласник МС број 3, септембар 2008.
 Гласник МС број 2, јул-август 2008.
 Гласник МС број 1, јун 2008.