Одлука о оснивању Лексикографског одељења (које jе до 2004. године носило име Лексикографско-биобиблиографско одељење) донета је на седници Управног одбора Матице српске 4. новембра 1991. године. Лексикографско одељење координира рад на пројектима: Лексикон писаца Југославије/Лексикон писаца српске књижевности, Српски биографски речник, Српска енциклопедија и Едиција Библиографије.

Лексикографско одељење настало је из потребе да се обједине послови који су у Матици српској успешно отпочети у другој половини двадесетог века као самостални пројекти: Лексикон писаца Југославије, Српски биографски речник, Српска енциклопедија и Едиција Библиографије. О разлозима за оснивање и планираним пословима на оснивачкој седници Одбора тадашњег Лексикографско-биобиблиографског одељења, која је одржана 22. јануара 1992, говорио је први секретар Одбора Одељења академик Чедомир Попов.Основни задатак Одељења јесте организовање и реализација истраживања која у форми лексикона, биографских и енциклопедијских речника и библиографија документовано обавештавају о култури српског народа у различитим периодима његове историје, посматраној у везама с другим националним културама или изван таквих веза, као и организовање научних скупова, јавних предавања и изложби у вези са пројектима Одељења, самостално или у сарадњи са другим одељењима Матице српске или са сродним установама изван Матице српске. Делатност Одељења одвија се у облику научних пројеката и потпројеката са засебним програмским садржајима.

Од оснивања секретари Одељења су били академик Чедомир Попов (1991–1995, 2004–2008), академик Никша Стипчевић (1995–1999), проф. др Предраг Пипер (1999–2004), проф. др Бранко Бешлин (2008–2012) и проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић (2012– 2016), (2016–2020), (2020–).

Радом Одељења руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 04. октобар 2020. године.

Секретар одељења:
проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић

Стручни сарадник:
др Александра Новаков
Телефон: 021/6622-411, 021/420-190, локал 125
e-mail anovakov@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења:

Мр Бранислава Балаж
Проф. др Бранко Бешлин
Др Драгомир Бонџић
Стеван Бугарски
Мр Милица Бујас
Проф. др Александра Вранеш
Проф. др Слободан Вујић
Проф. др Драгана Вукићевић
Др Далибор Денда
Проф. др Душан Драјић
Мр Гордана Ђилас
Др Невен Исаиловић
Проф. др Милош Јагодић
Александра Јовановић
Мр Мирјана Карановић
Проф. др Марија Клеут
Академик Василије Крестић
Др Петар Крестић
Добрила Мартинов
Мр Александра Милошевић
Проф. др Гордана Покрајац
Др Виолета Обреновић
Проф. др Зорана Опачић
Проф. мр Ненад Остојић
Дејана Оцић
Мр Зоран Пејашиновић
Доц. др Драгољуб Перић
Славољуб Петровић
Проф. др Наташа Половина
Др Радомир Поповић
Милорад Радојчић
Проф. др Драган Станић
Нинослав Станојловић
Др Љиљана Стошић
Проф. др Слободан Ћурчић
Проф. др Зорица Хаџић
Боривој Чалић
Проф. др Велибор Џомић

Српска енциклопедија
председник Уређивачког одбора Српске енциклопедије
проф. др Драган Станић

Српски биографски речник
главни уредник
проф. др Бранко Бешлин

Пренумеранти на српске књиге
руководилац пројкта
проф. др Марија Клеут

Лексикон писаца Југославије/Лексикон писаца српске књижевности
главни уредник
проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић

Едиција Библиографије
главни уредник
проф. др Александра Вранеш

Српски шаховски лексикон
руководилац пројекта
проф. др Душан Драјић

Издавачка делатност

 • 2008.
  Српска библиографија данас, зборник радова са истоименог научног скупа, Нови Сад, 2008.
 • 2009.
  Српски биографски речник, том IV, И-Ка, Нови Сад, 2009.
 • 2010.
  Српска енциклопедија, том I, књ.1, Нови Сад, Београд, 2010.
  Грађа за лексикон писаца Југославије, том 5, слово О, Нови Сад, 2010.
 • 2011.
  Српски биографски речник, том V, Кв-Мао, Нови Сад, 2011.
  Српска енциклопедија, том I, књ.2, Нови Сад, Београд, 2011.
 • 2012.
  Добрило Аранитовић, Библиографија часописа Мисао 1919-1937, Нови Сад, Београд, 2012
 • 2013
  Српска енциклопедија, том 2, Нови Сад, Београд, 2013.
 • 2014.
  Грађа за Лексикон писаца Југославије, том 6, слово П, Нови Сад, 2014.
 • 2015.
  Српски биографски речник, том VI, Мар-Миш, Нови Сад, 2015.
 • 2018
  Српска енциклопедија, том 3, књига 1, Г-Демографски преглед, Нови Сад, Београд, 2018.
  Српски биографски речник, том 7, Мл-Пан, Нови Сад, 2018.