2024. година:

План јавних набавки за 2024. годину

2023. година:

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп објекта на адреси ул. Трг Марије Трандафил бр. 11, Нови Сад са неопходним инвестиционим улагањима
План јавних набавки за 2023. годину

2022. година:

 План јавних набавки за 2022. годину

2021. година:

 План јавних набавки за 2021. годину
 Правилник о о ближем уређењу поступка набавки

2020. година:

2019. година:

2018. година:

2017. година:

2016. година:

2015. година:

2014. година:

2013. година: