др Јелена Веселинов – управник послова Матице српске
jveselinov@maticasrpska.org.rs
021/527-622

мср Ивона Кнежевић– помоћник управника послова
iknezevic@maticasrpska.org.rs
021/527-622

Одељење за књижевност и језик

мср Милена Кулић – стручни сарадник Одељења за књижевност и језик
mkulic@maticasrpska.org.rs
021/6622-726

мр Дејан Милорадов – стручни сарадник (истраживач на лексиколошким пословима)
dmiloradov@maticasrpska.org.rs

Катарина Сунајко – стручни сарадник (истраживач на лексиколошким пословима)
ksunajko@maticasrpska.org.rs

мр Ивана Ћелић– стручни сарадник (истраживач на лексиколошким пословима)
icelic@maticasrpska.org.rs

Светлана Милашиновић – стручни сарадник (секретар Уредништва Летописа Матице српске)
smilasinovic@maticasrpska.org.rs
021/6613-864

Одељење за природне и друштвене науке

др Јована Трбојевић – стручни сарадник за научно-истраживачку делатност Одељења за друштвене и природне науке
jtrbojevic@maticasrpska.org.rs
021/6615-798

Љиљана Дражић – стручни сарадник за издавачку делатност Одељења за друштвене и природне науке
ljdrazic@maticasrpska.org.rs
021/6615-798

Лексикографско одељење

др Александра Новаков – стручни сарадник Лексикографског одељења
anovakov@maticasrpska.org.rs
021/6622-411

Александра Николић – млађи стручни сарадник на пословима у Лексикографском одељењу
anikolic@maticasrpska.org.rs

др Бранислав Поповић – стручни сарадник на пословима у Лексикографском одељењу
bpopovic@maticasrpska.org.rs

мр Драган Тубић – стручни сарадник на пословима у Лексикографском одељењу
dtubic@maticasrpska.org.rs

Милорад Вукашиновић – виши стручни сарадник у Српском биографском речнику
mvukasinovic@maticasrpska.org.rs

Татјана Пивнички Дринић – виши стручни сарадник у Српском биографском речнику
tdrinic@maticasrpska.org.rs

др Мирјана Карановић – виши стручни сарадник на пословима у Лексикону писаца
mkaranovic@maticasrpska.org.rs

мср Горица Радмиловић – стручни сарадник на пословима у Лексикону писаца
gradmilovic@maticasrpska.org.rs

мр Бранислава Балаж – виши стручни сарадник на пројекту Српска енциклопедија
bbalaz@maticasrpska.org.rs

др Драгана Тодоресков – лексикографски редактор на пројекту Српска енциклопедија
dtodoreskov@maticasrpska.org.rs

Александар Деветак – административно стручни сарадник на пројекту Српска енциклопедија
adevetak@maticasrpska.org.rs

Мирјана Ерић – административно стручни сарадник на пројекту Српска енциклопедија
meric@maticasrpska.org.rs

Милена Миловић – лексикографски редактор на пројекту Српска енциклопедија
mmilovic@maticasrpska.org.rs

Одељење за сценске уметности и музику
Одељење за ликовне уметности

мср Весна Гајић – стручни сарадник Одељења за сценске уметности и музику и Одељења за ликовне уметности
vgajic@maticasrpska.org.rs
021/6615-038

Рукописно одељење

мср Александра Јовановић, архивски саветник – стручни сарадник Рукописног одељења
ajovanovic@maticasrpska.org.rs
021/420-199

Соња Боб, виши архивиста – стручни сарадник у Рукописном одељењу
sbob@maticasrpska.org.rs

мср Огњен Карановић, архивиста – стручни сарадник у Рукописном одељењу
okaranovic@maticasrpska.org.rs

Бранислав Карановић, виши архивиста – стручни сарадник у Рукописном одељењу
bkaranovic@maticasrpska.org.rs

Владимир Николић, архивиста – стручни сарадник у Рукописном одељењу
vnikolic@maticasrpska.org.rs

др Исидора Поповић, архивиста – стручни сарадник у Рукописном одељењу
ipopovic@maticasrpska.org.rs

Рачуноводство

Ана Топаловић
ana.topalovic@maticasrpska.org.rs
021/451-932

Марија Гаћеша – благајник
mgacesa@maticasrsrpska.org.rs

Милица Димитрић – књиговођа

Tехнички уредник издања
Вукица Туцаков
vtucakov@maticasrpska.org.rs
021/420-199 лок. 126

Млађи стручни сарадник за правне и опште послове
дипл. правник Весна Стојановић –  службеник за јавне набавке
vstojanovic@maticasrpska.org.rs
021/451-365

Референт за послове заштите
Миленко Проданов
mprodanov@maticasrpska.org.rs
021/523-567

дипл. инж. ел. Милан Шиђански – администратор информационог система
sidjanski@maticasrpska.org.rs
021/527-622

Даница Ђукић – секретарица Председништва
ddjukic@maticasrpska.org.rs
021/527-855

Маја Милинков– секретарица
mmilinkov@maticasrpska.org.rs
021/527-622, факс 021/528-901

Биљана Блажек – архивар
bblazek@maticasrpska.org.rs

Срђан Гаћеша – магационер
Тања Чавић – технички манипулант
Драган Бачић – возач
Сека Павловић – кафе-куварица
Елена Михаљ – спремачица
Мирјана Проданов – спремачица
Драгана Проданов – спремачица