SYNAXA

MATICA SRPSKA INTERNATIONAL JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES, ARTS AND CULTURE

Историјат часописа:

„Synaxa – Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts, and Culture” је часопис Матице српске на енглеском језику покренут 2017. године. „Synaxa” је научни часопис на чијим страницама аутори се труде да допринесу објашњењу (и разумевању) појава и процеса дугог трајања, структурног карактера и стратешке специфичне тежине. Часопис подржава и подстиче транс- или постдисциплинарни (проблемски), а не уски специјалистички приступ; те представља (Европи и) свету највиша достигнућа српске научне продукције из друштвених и хуманистичких наука, информише о врхунским дометима српског уметничког стваралаштва и указује на специфичности српског културног обрасца.

Уредништво:
Главни уредник:
Часлав Оцић

Чланови:
Душањ Рњак
Борис Милосављевић
Катарина Томашевић

Секретар Уредништва: Јована Трбојевић Јоцић (e-mail: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs)

Архива:

Synaxa, књига 12-13 година 2023.
Synaxa, књига 10-11 година 2022.
Synaxa, књига 8-9, година 2021.
Synaxa, књига 6-7, година 2020.
Synaxa, књига 4-5, година 2019.
Synaxa, књига 2-3, година 2018.
Synaxa, књига 1, година 2017.

Објављено у Synaxa.