Одељење за сценске уметности и музику Матице српске основано је 28. фебруара 1983. године. Први секретар Одељења био је Душан Михалек до 1991. године. Од 1991. до 2004. године, секретар Одељења био је академик Димитрије Стефановић, а од средине 2004. до 2012. др Зоран Т. Јовановић. На седници Управног одбора одржаној 24. септембра 2012. године за секретара Одељења именована је, за наредни четворогодишњи период, проф. др Мирјана Веселиновић Хофман. На седници Управног одбора одржаној 27. јуна 2016. године за секретара Одељења именована је, за наредни четворогодишњи период, проф. др Мирјана Веселиновић Хофман. По правилу, секретари Одељења су и уредници књига посебних издања.

Рад Одељења за сценске уметности и музику одвија се у неколико праваца: научноистраживачка и издавачка делатност, одржавање научних скупова, теренски рад на снимању народних мелодија, културно-просветни рад и концертна делатност у Матици српској.

Радом Одељења за сценске и музичке уметности руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 05. октобра 2020. године.

Секретар Одељења

Др Зоран Максимовић (Позоришни музеј Војводине)

Стручни сарадник Одељења за сценске уметности и музику:
мср Весна Гајић
Телефони: 021 6615-038
е-mail: vgajic@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења за сценске уметности и музику:

Др Александар Васић, научни сарадник
(Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)

Проф. др Мирјана Веселиновић Хофман
(Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)

Проф. др Горан Гаврић
(Универзоитет у Београду, Факултет драмских уметности)

Проф. др Богдан Ђаковић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Зоран Ђерић
(Српско народно позориште, Нови Сад / Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности)

Гордана Ђурђевић, драмска уметница
(Српско народно позориште, Нови Сад)

Проф. др Драгана Јеремић Молнар
(Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)

Др Јелена Јовановић, виши научни сарадник, дописни члан САНУ
(Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)

Проф. др Каталин Каич
(Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет)

Проф. др Маријана Кокановић Марковић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Софија Кошничар
(Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет)

Проф. др Весна Крчмар
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Др Данка Лајић Михајловић, научни саветник
(Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)

Др Милена Лесковац
(Српско народно позориште, Нови Сад)

Проф. др Соња Маринковић
(Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)

Др Биљана Милановић, научни сарадник
(Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)

Предраг Момчиловић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности/Српско народно позориште, Нови Сад)

Проф. др Вера Обрадовић Љубинковић,
(Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Факултет уметности)

Проф. мр Ненад Остојић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Ивана Перковић
(Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)

Проф. др Даница Петровић, научни саветник
(Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)

Проф. др Живко Поповић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Тијана Поповић Млађеновић
(Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)

Проф. др Ира Проданов Крајишник
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Maриjaнa Прпa Финк
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Др Мирослав Мики Радоњић
(Стеријино позорје, Нови Сад)

Доц. др Љубица Ристовски
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Душан Рњак
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Небојша Ромчевић
(Универзитет у Београду, Факултет драмских уметности)

Доц. др Немања Совтић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Ана Стефановић,
(Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)

Проф. др Милица Стојадиновић
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Др Катарина Томашевић, научни саветник, директор
(Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)

Проф. др Нице Фрациле
(Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)

Проф. др Драгана Чолић Биљановски
(Универзитет у Београду, Факултет драмских уметности)

САВЕТ МАТИЦЕ СРПДСКЕ

Др Зоран Т. Јовановић
Проф. др Петар Марјановић
Мр Мирослав Радоњић