Одељење за сценске уметности и музику Матице српске основано је 28. фебруара 1983. године. Први секретар Одељења био је Душан Михалек до 1991. године. Од 1991. до 2004. године, секретар Одељења био је академик Димитрије Стефановић, а од средине 2004. до 2012. др Зоран Т. Јовановић. На седници Управног одбора одржаној 24. септембра 2012. године за секретара Одељења именована је, за наредни четворогодишњи период, проф. др Мирјана Веселиновић Хофман. На седници Управног одбора одржаној 27. јуна 2016. године за секретара Одељења именована је, за наредни четворогодишњи период, проф. др Мирјана Веселиновић Хофман. По правилу, секретари Одељења су и уредници књига посебних издања.

Рад Одељења за сценске уметности и музику одвија се у неколико праваца: научноистраживачка и издавачка делатност, одржавање научних скупова, теренски рад на снимању народних мелодија, културно-просветни рад и концертна делатност у Матици српској.

Радом Одељења за сценске и музичке уметности руководи Одбор Одељења који има четворогодишњи мандат. Нa челу Одбора Одељења је секретар Одељења. Садашњи Одбор изабран je на седници Управног одбора од 14. новембра 2016. године.

Секретар Одељења Проф. др Мирјана Веселиновић Хофман

Стручни сарадник Одељења за сценске уметности и музику:
Марта Тишма.
Телефони: 021 6615-038 и 021 420-199, локал 129, факс 021 528-901
е-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs

Чланови Одбора Одељења за сценске уметности и музику:

Проф. др Богдан Ђаковић
Проф. др Зоран Ђерић
Гордана Ђурђевић
Др Зоран Т. Јовановић
Др Јелена Јовановић, виши научни сарадник
Проф. др Каталин Каич
Доц, др Маријана Кокановић Марковић
Проф. др Софија Кошничар
Проф. др Весна Крчмар
Др Данка Лајић Михајловић, виши научни сарадник
Др Милена Лесковац
Др Зоран Максимовић
Проф. др Соња Маринковић
Проф. др Петар Марјановић
Проф. др Весна Микић
Др Биљана Милановић, истраживач сарадник
Предраг Момчиловић
Проф. мр Ненад Остојић
Проф. др Ивана Перковић
Проф. др Даница Петровић
Проф. др Живко Поповић
Проф. др Тијана Поповић Млађеновић
Проф. др Ира Проданов Крајишник
Проф. др Maриjaнa Прпa Финк
Мр Мирослав Радоњић
Проф. др Душан Рњак
Проф. др Небојша Ромчевић
Доц. др Немања Совтић
Проф. др Милица Стојадиновић
Др Катарина Томашевић, виши научни сарадник
Проф. др Нице Фрациле
Проф. др Драгана Чолић Биљановски