Матица српска је у више наврата покретала гласила ради бољег информисања чланови шире јавности о свом раду: Преглед стања свију фондова и задужбина (1840–1909), Рад и именик Матице српске (1887–1933), извештај о раду Управног одбора (1925–1926), Глас Матице српске (1934–1941. и 1945, ванредни број), Гласник Матице српске (1946-1949 и 2008 – ), Вести из Матице (1979–1983).

Одлуку о покретању Рада Матице српске донео је Извршни одбор Матице српске на седници одржаној 14. априла 1971. године.


Уредници Рада Матице српске:

 • Павле Малетин, главни уредник; одговорни уредник Бошко Петровић (1971–1978)
 • Душан Попов (1979–1990)
 • Мирослав Ранков (1991–1994)
 • Драган Станић (1995–2003)
 • Павле Станојевић (2004–2007)
 • Проф. др Душан Николић (2008–2012 )
 • Доц. др Ђорђе Ђурић

Уредништво Рада Матице српске

Уредништво Рада Матице српске чине генерални секретар Матице српске, управници Галерије и Библиотеке Матице српске, председник Скупштине Издавачког центра Матице српске и секретар Уредништва. Именује их Управни одбор Матице српске.

Садашње уредништво:

 • проф. др Драган Станић, главни уредник
 • Селимир Радуловић, члан
 • мр Тијана Палковљевић Бугарски, члан
 • проф. др Мато Пижурица, члан
 • мср Александра Јовановић, секретар

Рад Матице српске – посебно издање за скупштину 2024. године
Рад Матице српске – посебно издање за скупштину 2020. године
Рад Матице српске – посебно издање за скупштину 2016. године
Рад Матице српске – посебно издање за скупштину 2012. године
Рад Матице српске број 47
Рад Матице српске број 46
Рад Матице српске број 45