Зборник Матице српске за књижевност и језик најстарији је Матичин зборник, основан 1953. године. Његов оснивач и први главни уредник био је тадашњи председник Матице Младен Лесковац. Прва свеска закључена је 1. септембра 1953, а објављена 1954. године. Лесковац је тада написао: „Задатак Зборника Матице српске за књижевност и језик јасан је; на страницама овог часописа проучаваће се српска књижевност и српски језик, тј. штампаће се мање монографије и расправе, чланци, ситнији прилози, архивска грађа и библиографије, као што ће се приказивати важнији радови и оцењивати новија дела из ове области.”

Иако у средишту пажње има проучавање националне српске  књижевности, часопис је отворен и за књижевнотеоријска, односно компаративна истраживања.

Зборник Матице српске за књижевност и језик излази у три свеске годишње.

Главни уредници:

Академик Младен Лесковац (1953–1978),
проф. др Драгиша Живковић (1979–1994),
проф. др Томислав Бекић (1995–1999),
проф. др Јован Делић (2000–       ).

Уредништво Зборника Матице српске за књижевност и језик:

проф. др Јован Делић, главни и одговорни уредник
проф. др Исидора Бјелаковић, секретар
проф. др Сања Бошковић Данојлић,
проф. др Слободан Владушић
проф. др Бојан Ђорђевић
проф. др Пер Јакопсен
проф. др Марија Клеут
проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо
проф. др Жана Левшина
проф. др Горан Максимовић
проф. др Дејвид Норис
проф. др Предраг Петровић
проф. др Горана Раичевић
проф. др Светлана Томин
проф. др Роберт Ходел
проф. др Вида Џонсон Тарановски
проф. др Саша Шмуља

Стручни сарадник мср Милена Кулић e-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs

Адреса Уредништва:
Матица српска
Зборник Матице српске за књижевност и језик
21000 Нови Сад Матице српске 1
Телефон/факс 021 622-726,
тел. 021 420-199, локал 132
е-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs

Ауторска одговорност
Ауторска права
Упутство за припрему рукописа за штампу
Правила рецензирања рукописа
Разрешење спорних ситуација

Архива:

књига 71, свеска 3, година 2023.
књига 71, свеска 2, година 2023.
књига 71, свеска 1, година 2023.
књига 70, свеска 3, година 2022.
књига 70, свеска 2, година 2022.
књига 70, свеска 1, година 2022.
књига 69, свеска 3, година 2021.
књига 69, свеска 2, година 2021.
књига 69, свеска 1, година 2021.
књига 68, свеска 3, година 2020.
књига 68, свеска 2, година 2020.
књига 68, свеска 1, година 2020.
књига 67, свеска 3, година 2019.
књига 67, свеска 2, година 2019.
књига 67, свеска 1, година 2019.
књига 66, свеска 3, година 2018.
књига 66, свеска 2, година 2018.
књига 66, свеска 1, година 2018.
књига 65, свеска 3, година 2017.
књига 65, свеска 2, година 2017.
књига 65, свеска 1, година 2017.
књига 64, свеска 3, година 2016.
књига 64, свеска 2, година 2016.
књига 64, свеска 1, година 2016.
књига 63, свеска 3, година 2015.
књига 63, свеска 2, година 2015.
књига 63, свеска 1, година 2015.
књига 62, свеска 3, година 2014.
књига 62, свеска 2, година 2014.
књига 62, свеска 1, година 2014.
књига 61, свеска 3, година 2013.
књига 61, свеска 2, година 2013.
књига 61, свеска 1, година 2013.
књига 60, свеска 3, година 2012.
књига 60, свеска 2, година 2012.
књига 60, свеска 1, година 2012.
књига 59, свеска 3, година 2011.
књига 59, свеска 2, година 2011.
књига 59, свеска 1, година 2011.
књига 58, свеска 3, година 2010.
књига 58, свеска 2, година 2010.
књига 58, свеска 1, година 2010.
књига 57, свеска 3, година 2009.
књига 57, свеска 2, година 2009.
књига 57, свеска 1, година 2009.
књига 56, свеска 3, година 2008.
књига 56, свеска 2, година 2008.
књига 56, свеска 1, година 2008.
књига 55, свеска 3, година 2007.
књига 55, свеска 2, година 2007.
књига 55, свеска 1, година 2007.
књига 54, свеска 3, година 2006.
књига 54, свеска 2, година 2006.
књига 54, свеска 1, година 2006.
књига 53, свеска 1-3, година 2005.
књига 51, свеска 1-2, година 2003.