Зборник Матице српске за природне науке (Matica Srpska Journal for Natural Sciences) је часопис у којем се публикују научни радови из свих области природних наука. Часопис излази редовно два пута годишње, од 1951. године на српском, а од 1993. године на енглеском језику под именом Matica srpska Proceedings for Natural Sciences (Зборник Матице српске за природне науке). Од 2013. године часопис носи назив Matica Srpska Journal for Natural Sciences (резиме чланка објављује се и на српском језику). Досадашњи главни и одговорни уредници: др Милош Јовановић (1951), академик Бранислав Букуров (1952–1969), др Лазар Стојковић (1970–1976), др Слободан Глумац (1977–1996), академик Рудолф Кастори (1996–2012), др Ивана Максимовић (2013–). Часопис има домаће уредништво и међународни савет уредништва. Размењује се са 63 институције из 23 земље у свету. Уврштен је у категорију водећих научних националних часописа и налази се у отвореном приступу на интернет страници Матице српске, Српског цитатног индекса, у бази AGRIS – FAO, EBSCO и CABI.  Сваки рад има ISSN и DOI број а од 2021. се осим DOAJ (Directory of Open Access Journals) портала депонују и подаци о ORCID идентификаторима аутора.

Зборник Матице српске за природне науке доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-prirodne-nauke/]. ISSN број 0352-4906. Приступ у библиотекама у Републици Србији: [http://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/5845250#full]

 Главни и одговорни уредник:

Проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, Србија
e-mail: ivanam@polj.uns.ac.rs

Уредништво:

Проф. др Горан АНАЧКОВ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за ботанику, Нови Сад, Србија;
Проф. др Славка ГАЈИН, секретар Уредништва, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за микробиологију, Нови Сад, Србија;
Проф. др Дарко КАПОР, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за теоријску физику, Нови Сад, Србија;
Академик Рудолф КАСТОРИ, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија;
Проф. др Милан МАТАВУЉ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за микробиологију, Нови Сад, Србија;
Проф. др Ливија ЦВЕТИЋАНИН, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Катедра за техничку механику, Нови Сад, Србија
Проф. др Слободан ЋУРЧИЋ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, Србија;
Проф. др Марија ШКРИЊАР, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Катедра за инжењерство конзервисане хране, Нови Сад, Србија.

Међународни савет уредништва:

Academician Atanas Ivanov ATANASOV, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria;
Prof. Dr. Bettina EICHLER-LÖBERMANN, University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Rostock, Germany;
Prof. Dr. Erdei LÁSZLÓ, University of Szeged, Department of Physiology Plant, Szeged, Hungary;
Prof. Dr. Aleh Ivanovich RODZKIN, International Sakharov Environmenatal University, Minsk, Belarus;
Prof. Dr. Kalliopi ROUBELAKIS-ANGELAKIS, University of Crete, Department of Biology, Heraklion, Crete, Greece;
Academician Stanko STOJILKOVIĆ, National Institute of Child Health and Human Development: Bethesda, Marylend, United States of America;
Dr. Accursio VENEZIA, Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, The Research Centre for Vegetable and Ornamental Crops, Pontecagnano, Italy;
Prof. Dr. Zed RENGEL, University of Western Australia, School of Earth and Environment, Perth, Australia.

Стручни сарадник Одељења за природне науке:

Мср Љиљана Дражић
e-mail: ljdrazic@maticasrpska.org.rs

 Уређивачка политика
 Упутство за ауторе
 Рецензентски лист
 Образац за ауторе
 
Правилник о категоризацији часописа
 Категоризација научних часописа

Архива:

број 146, година 2024.
број 145, година 2023.
број 144, година 2023.
број 143, година 2022.
број 142, година 2022.
број 141, година 2021.
број 140, година 2021.
број 139, година 2020.
број 138, година 2020.
број 137, година 2019.
број 136, година 2019.
број 135, година 2018.
број 134, година 2018.
број 133, година 2017.
број 132, година 2017.
број 131, година 2016.
број 130, година 2016.
број 129, година 2015.
број 128, година 2015.
број 127, година 2014.
број 126, година 2014.
број 125, година 2013.
број 124, година 2013.
број 123, година 2012.
број 122, година 2012.
број 121, година 2011.
број 120, година 2011.
број 119, година 2010.
број 118, година 2010.
број 117, година 2009.
број 116, година 2009.
број 115, година 2008.
број 114, година 2007.
број 113, година 2007.
број 112, година 2007.
број 111, година 2006.
број 110, година 2006.
број 109, година 2005.
број 108, година 2005.
број 107, година 2004.
број 106, година 2004.
број 105, година 2003.
број 104, година 2003.
број 103, година 2002.
број 102, година 2002.
број 101, година 2001.
број 100, година 2001.
број 099, година 2000.
број 098, година 2000.
број 097, година 1999.
број 096, година 1999.