Зорица Хаџић
Васа Стајић : прилози за аутобиографију
2017, 350 стр.
ISBN 978-86-7946-192-6
цена: 1000,00 дин.

Књига садржи 352 стране аутобиографског рукописа који је до сада био непознат јавности. Доноси детаље из жиовота оког културног, књижевног и јавног радника. Стајић се враћа у прошлост и са дистанце коју су му омогућиле зреле године пише о својој породици, одрастању, школовању, политичким идеалима, пријатељствима. Књига садржи напомене и коментаре приређивача као и именски регистар.


Образац за поручивање:

 

Уредници: Проф.др Владислава Гордић Петковић,
проф.др Зоран Пауновић
Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности
2017, 164 стр.
ISBN 978-86-7946-190-2
цена: 800,00 дин.


 

Образац за поручивање: