• Проф. др Драган Станић, председник
  • Проф. др Јован Делић, потпредседник
  • Проф. др Милан Матавуљ, потпредседник
  • Проф. др Срђан Шљукић, потпредседник
  • Др Милан Мицић, генерални секретар