bibliografija casopisa misaoДобрило Аранитовић
Библиографија часописа Мисао 1919 –1937
2013, формат Б5, тврд повез,
ћирилица, 474 стр.
ISBN 978-86-7946-106-3
цена: 3.024,00 дин.

Библиографија на 474 стране доноси податке о уређивачкој концепцији часописа, о његовом значају за нашу културу и књижевност током безмало две деценије излажења између два светска рата. Библиографска грађа распоређена је према Универзалној децималној класификацији. Библиографија садржи пет пратећих регистара: Регистар разрешених иницијала, шифара и псеудонима, Регистар неразрешених иницијала, шифара и псеудонима, Регистар имена, Регистар преводилаца и Предметни регистар. Приређена је и библиографија прилога објављених у часопису Мисао која садржи 249 хронолошки поређаних библиографских јединица са регистром имена.


Образац за поручивање:

    Comments are closed.