С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА&ПОЕЗИЈА

Мирослав Тохољ, Сестре 
Томислав Маринковић, Бежећи од речи
 

Драган Бошковић, Отац
 

Срђан Вучинић, Злосан први
 

Тихомир Нешић, Закрпа
 

Жарко Миленковић, Ципеле
 

ТЕМАТ: МЕДИЈИ

Слободан Рељић Како је заробљена „слободна штампа” 
Драган Проле, Дигитална јавност и нова друштвеност
 

Дивна Вуксановић,Друштвене мреже и порнографске слике света: Коинциденција „јавног” и „интимног” у медију приватности
 

Бен Багдикијан, Уобичајени медији за једну неуобичајену нацију
 

Стјуарт Јуан, У посети Едварду Бернизу
 

ЕСЕЈИ

Јелена Перић, „Скупљач” данашњег политичког позоришта” 
Весна Тријић, Порекло хексаметра Војислава Илића
 

ИНТЕРВЈУ

Петар Пијановић, Свака је прошлост, па и наша – историја идеја (Разговор водила Сања Милић) 

ПРИКАЗИ

Часлав Николић, Меtаморфозе српскоg круга (Петар Пијановић, Српски културни круг: 1910–1918)  
Светлана Милашиновић, Књижевна транзиција (Катарина Брајовић, Штампар и Вероника)  
Драгана Белеслијин, Одговор, прејасни (Васа Павковић, У варљивом животу)
 

Гордана Малетић, Истрајнов пут (Ђорђе Оцић, Слављеник)
 

Драган Жунић,Књига-споменица о књизи-споменику (Јован Пејчић, Поетика књижевног разговора: „Десет писаца – десет разговора” Бранимира Ћосића)
 

Александар Саша Гајић, Сецирање регионализма (Часлав Оцић, Регионалистичка деконструкција Србије)
 
Виолета Митровић, Успон и суноврат једне слободе (Слободан Рељић, Одумирање слободних медија) 
Срђан Дамњановић, Милина постојања (Ђорђо Агамбен, Диспозитив и други есеји)
 

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа