С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Ђорђо Сладоје, Нујно вино
Петер Хухел, Теофрастов врт
Владимир Кецмановић, Изборна прангија и интернет
Тања Ступар Трифуновић, Недостатак
Берислав Благојевић, Монумент

ТЕМАТ: ИВАН В. ЛАЛИЋ (1931–1996)

Светлана Шеатовић Димитријевић, Лалићево епифанијско подне у контексту српске књижевности 20. века
Дуња Ранчић, Видети град као залог смисла. Поглед који гледа у градове у „Сметњама на везама“ Ивана В. Лалића
Владимир Вукомановић Растегорац, „Мелиса“ или певати наоружан собом
Марко Аврамовић, Поновно писање песме. Аутоцитатност у „Страсној мери“ и „Писму“ Ивана В. Лалића
Соња Веселиновић, Интертекстуални потенцијал „Десет сонета нерођеној кћери“ Ивана В. Лалића
Жарко Миленковић, Семиотичка цветања једне љубави. Одсјаји византијске естетике у „Четири канона“ Ивана В. Лалића

ЕСЕЈИ

Слободан Гиша Богуновић, Хегел и Бекет: теорија и уметничка пракса скептичке свести

СВЕДОЧАНСТВА

Миливој Ненин, О тону једне полемике и о још понечем

ПРИКАЗИ

Александар Б. Лаковић, „Перимућство празнине“, овде и данас (Живорад Недељковић, Улазак)
Рајко Благојевић, „Витилиго“ – белег или знак (Милета Продановић, Витилиго)
Оља Василева, Почетак као живот пре живота (Драган Лакићевић, Снежна икона: изабране и нове песме)
Душан Иванић, Утопијски калеидоскоп (Милош Кордић, Даждевњак)
Небојша Вуковић, Дисонантан глас (Тома Пикети, Капитал у XXI веку)
Александра Новаков, Стилизовани поглед на свет (Дејана Оцић, Линије)

БЛОГ

Марко Тошовић, Краљ Лај и политика или како обогаљити модерног Едипа

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа