С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Стеван Тонтић, Шест љубавних песама 
Васа Павковић, Вишња 
Мирко Демић, Ромор Г(в)оздане и Луција Валерија Верекунда 
Дејан Михаиловић, Избор 
Предраг Бојић, (Не)говор 
Маша Сеничић, Петоугао 

ТЕМАТ: КЊИЖЕВНОСТ И ИНТЕРНЕТ (Приредио Милош Јоцић

Милош Јоцић, Отисци на дигиталном мору. Oсврт на историју интернета и поетику веб-стваралаштва 
Владислава Гордић Петковић, Култура странице, култура екрана: читање у доба интернета
Еспен Ј. Арсет, Нелинеарност и теорија књижевности 
Тијана Тропин, Фановска проза и интернет: нови видови старих прича 
Драган Бабић, Колико речи стане у један бајт? Неколико примера интернет књижевности код нас 

ЕСЕЈИ

Александар Бјелогрлић, Повратак варљивом животу: приповедачки мотиви Васе Павковића у збиркама новог столећа 
Петер Зајац, Књижевна историографија као синоптичка карта

СВЕДОЧАНСТВА

Ђорђе Ђурић, Српско виђење историје Великог рата 

ПРИКАЗИ

Бранислава Васић Ракочевић, Homo ludens (Милисав Савић, La sans pareille) 
Снежана Николић, Шапат стварности (Никола Вујчић, Сведочење
Игор Симановић, Сатови у мајчиној соби (Тања Ступар Трифуновић, Сатови у мајчиној соби)
Срђан Дамњановић, Гадљивост и делање (Дамир Смиљанић, Иритације. Синестетички огледи)
Јелена Клеут, (Не)једнакости и (не)слободе у инфосфери (Мирољуб Радојковић, Бранимир Стојковић, Александар Врањеш, Међународно комуницирање у информационом друштву)

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа