С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА & ПОЕЗИЈА

Гојко Ђого, Сумор
Рајко Лукач, Род рођени
Весна Капор, Речи за жилице у слепоочницама 
Соња Атанасијевић, Ствар
Дејан Симоновић, Самозванац

ТЕМАТ: 80 ГОДИНА ДАНИЛА КИША (1935–1989)

Александар Јерков, Увек о Кишу, а сада још и о питању љубави „у јесен године 7464. (по византијском рачунању времена)”, на крају нешто о Ничеу и орфизму
Радомир В. Ивановић, Естетичка, поетичка и критичка опредељења Данила Киша
Мирјана Бечејски, Похвала врсти: есејисти Сретен Марић и Данило Киш
Иван Штерлеман, Изгуљени послужавник
Виктор Шкорић, Фото-албум као баршунаста прича: једно читање Кишових „Раних јада”

ЕСЕЈИ

Иван Негришорац, „Теорија књижевности” Драгише Живковића: њена научна и педагошка мисија
Зорана Опачић, Обриси нове прозне парадигме у Маловићевом роману „Једро наде”

СВЕДОЧАНСТВА

Божица Младеновић, Милунка Савић: између мита и стварности

ПРИКAЗИ КЊИГА

Лука Баљ, Гојко Ђого – незаобилазни поетички и аутопоетички идиом српског песничког говора (Гојко Ђого, Грана од облака) 
Драгана В. Тодоресков, Уста пуна барута (Милован Марчетић, Књига о Беуку
Срђан Видрић, На згаришту приче (Срђан Срдић, Сагоревања)
Милош Јоцић, Нова новосадска урбанологија, vol. 0.5 (Зоран Ђерић, Употреба града)
Виктор Шкорић, Песници равнице (Антологија Девет боја Баната)
Јелена Марићевић, Портрет Доситејев запрљан доситејевштином (Ђорђе Ј. Јанић, Доситеј и доситејевштина)

ПРИКAЗИ ФИЛМОВА

Иван Базрђан, Кнез Мишкин савременог доба (Јуриј Биков,Будала / Дурак)

БЛОГ

Марко Тошовић, Његошев концепт борбе: „Нека буде што бити не може”

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа