С А Д Р Ж А Ј :

АНКЕТА: ПOEЗИJA БУДУЋНОСТИ

Уредништво Летописа, Анкета – поезија будућности
Матија Бећковић, Последња љубавна песма
Бојана Стојановић Пантовић
Михајло Пантић
Ђорђе Деспић, Реч-две о поезији
Рајко Петров Ного, Поезија некада, сада и увек
Тања Крагујевић
Драган Јовановић Данилов
Војислав Карановић
Дејан Алексић
Перо Зубац
Драган Бошковић
Живорад Недељковић
Злата Коцић
Ђорђо Сладоје
Јелена Ленголд
Марија Шимоковић
Селимир Радуловић, О речи урезаној у камен
Марјан Чакаревић
Маша Сеничић
Драган Лакићевић, Камен исказа
Никола Вујчић
Саша Радојчић
Томислав Маринковић
Милица Милосављевић
Стеван Тонтић, Поезија и изазови будућности
Никола Живановић
Зоран Ђерић
Звонко Карановић
Иван Негришорац, Песнички истраживачки ерос као вечно враћање истог
Петар Матовић
Бранко Брђанин Бајовић
Жарко Миленковић
Ђорђе Кубурић
Синиша Туцић
Предраг Бојић
Горан Коруновић

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа