С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Живорад Недељковић, Из недокучивог у светост
Александар Петров, Будин зуб и новосадски голуб
Миљурко Вукадиновић, Ишао сам за противуречностима кроз град
Владимир Набоков, Божићна прича  
Верољуб Вукашиновић, Риђевштица  
Злата Коцић, Чешаљ

ТЕМАТ: МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ (1928–2014)

Злата Коцић, „Златна завада” Миодрага Павловића – простори превазилажења смртности
Јелена Јонић, Интертекстуалност у „Певањима на виру” Миодрага Павловића
Даница Трифуњагић, Дивна чуда традиционалне културе у спеву Миодрага Павловића
Предраг Петровић, Романи Миодрага Павловића
Саша Радојчић, Два почетка
Ђорђе Деспић, Павловићев есеј о Јовану Дучићу

EСEJИ

Оливер Суботић, Духовни лик Николе Тесле и наше време
Душан Глишовић, Драма Драгослава Јањића „Велепосланик” у сукобу са историјским чињеницама

СВEДOЧAНСТВA

МИРОСЛАВ ЕГЕРИЋ (1934–2016)

Славко Гордић, На вест о смрти Мирослава Егерића
Иван Негришорац, Мирослав Егерић: луцидни критичар и ангажовани интелектуалац
Милован Витезовић, Егерић од етике и естетике

ПРВА КЊИГА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Владислава Гордић Петковић, Улазак у Прву књигу

РАЗГОВОР

Живорад Недељковић, Сав напор поезије сводив је на честитост и чистоту, на сјај бића (разговор водила Сања Милић)

КРИТИКА

Бојана Стојановић Пантовић, Фрагменти о рањивости и тишини (Драган Јовановић Данилов, Говорити с водопадима) 
Јана Алексић, Меморијска жила поезије (Драган Хамовић, Меко језгро – песме с пратећом причом) 
Стеван Тонтић, Убједљив повратак поезији (Ранко Чолаковић, Јеси ли жив живи песниче) 
Исидора Бобић, Четири канона Бориса Лазића (Борис Лазић, Канонске песме) 
Наташа Половина, Медиевиста на задатку (Данијел Дојчиновић, Ѡть недостатька разѹма моѥго. Написи из теорије и историје старе српске књижевности) 
Јелена Марићевић, Лавиринти црвених линија (Душан Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић) 
Дајана Милованов, Апокалиптички карневал Ласла Краснахоркаија (Ласло Краснахоркаи, Сатантанго) 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа