С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Маја Херман Секулић, Госпа од Винче
Александра Ђуричић, Лоза у Улици Риге од Фере
Биљана Миловановић Живак, Мушке песме
Жељка Аврић, Две песме
Ен Карсон, Кратка слова

ЕСЕЈИ

Јелена Марићевић, „X + Y = песма или моје осећање света”. У кутији ренесансе Мирољуба Тодоровића
Иван Штерлеман, Сигнализам и лингвистика
Марија Липковски, Интернет као перформативни простор: од наивног гледаоца до наивног перформера
Зорица Станојевић, Писци као тумачи поетике српског предромантизма

СВEДOЧAНСТВA

Јован Делић, Разроман о меланхоличном, лудом, на поставу изврнутом свијету
Марко Недић, Непресушна језичка и наративна енергија Радована Белог Марковића
Радован Бели Марковић, Реч добитника
Светлана Томин, Последњи Бранковићи – изгнанство као судбина
Драган Тубић, Максим Бранковић у „Српском биографском речнику”
Петер Рокаи, Прилог биографији деспота Ђорђа Бранковића (Светог владике Максима)
Јован Пурић, Култура у светлости иконе Светога Саве
Андреј Кузњецов, Покрштавање и ширење ћириличне писмености у средњовековној Русији

КРИТИКА

Горан Радојичић, „Арзамас” – уклети простор спајања човјека и ништавила (Ивана Димић, Арзамас) 
Иван Исаиловић, Заумни простор завичајности (Мирко Демић, Ћутањa из горе) 
Ђорђе Деспић, Поезија (само)преиспитивања (Анђелко Анушић, Жив си, кажеш) 
Дајана Милованов, Мапирање ткива (Марјан Чакаревић, Ткива) 
Марко Аврамовић, Кроћење дискурса (Владимир Табашевић, Тихо тече Мисисипи) 
Драгана В. Тодоресков, Good Morning, Vietnam (Радмила Гикић Петровић, Вијетнам и девет змајева) 
Душан Стојковић, Сигнализам као огледало чудесног (зборник Магија сигнализма / The Magic of Signalism) 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа