С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Милосав Тешић, Дописнице са Дебелог брда
Тања Крагујевић, Видовњак у стакленику
Мирослав Тодоровић, Седмо небо
Патрик Ковалски, Кутија, и у њој вукови
Софија Живковић, Расипање боје
Дамир Малешев, Посвете

ЕСЕЈИ

Марко Паовица, Поетика снега. Песме о снегу и снег у песмама Драгана Лакићевића
Оља Василева, Одбрана, обмана и самонасиље у роману „У срцу земље” Џ. М. Куција

СВEДOЧAНСТВA

Јован Делић, Иво Андрић и Први свјетски рат
Ђорђо Сладоје, Лирско освајање традиције
Драган Хамовић, Сливени у једно  
Павел Рудјаков, Срби у Руској царевини у 18. веку

РАЗГОВОР

Милосав Тешић, Певање као израз потребе за обожењем простора (разговор водио Александар Јовановић)

КРИТИКА

Иван Исаиловић, Кероловски зец између историје и језика (Владимир Табашевић, Па као)  
Виолета Митровић, Locus amoenus књижевнотеоријске и херменеутичке мисли (Небојша Лазић, Време и простор у „Златном руну” Борислава Пекића)  
Ненад Станојевић, Невидљиве везе између америчке и српске књижевности (Горан Радоњић, Фикција, метафикција, нефикција) 
Весна Гајић, Живот и смрт пред камерама: Кенеди, уметност и пропаганда са полувековне дистанце (Симона Чупић, Мона Лиза и Супермен. Џон Кенеди и „нова граница” културе)
Стеван Тонтић, Лирика промијењеног језика (Румјана Еберт, Углови и овали)  
Дајана Милованов, О просторним границама идентитета (Теџу Кол, Отворени град) 

ПРИКАЗ СТРИПА

Иван Албрехт, О стрипу и другим стварима (Ник Сузенис, Одравњивање) 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа