С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Јовица Аћин, У боји прекривеној тамом
Бојана Стојановић Пантовић, Непрекинуто
Ђорђо Сладоје, Не спуштај поглед
Стеван Тонтић, Пет песама
Оливер Милијић, У оку срца
Марија Цветковић, Седам бесова Маријиних

ЕСЕЈИ

Драган Јовановић Данилов, Духови светског романа
Весна Адић Гајић, Ничеов концепт аполонског и диониског у стваралаштву Леона Коена
Снежана Савкић, Аднотата за 21. век – нови хромозом Психопатка
Волф Шмид, Историја књижевности из аспекта наратологије

СВEДOЧAНСТВA

ЧЕДОМИР ПОПОВ (1936–2012)
…..Иван Негришорац, Допринос Чедомира Попова српској политичкој култури
…..Бранко Бешлин, Чедомир Попов – узорна професура
…..Ђорђе Ђурић, „Грађанска Европа” Чедомира Попова
Јован Делић, О четири молитвене поеме Матије Бећковића
Ђорђо Сладоје, Вилов до и Косово поље
Матија Бећковић, Негришорчев подвиг Драгана Станића
Саша Радојчић, Поема о Матици, за целину културе
Милуника Митровић, Уз раскршћа Сретена Марића

КРИТИКА

Јана Алексић, Матици поема дубоке оданости (Иван Негришорац, Матични млеч)  
Катарина Пантовић, Нови живот жанр-сцена (Дејан Алексић, У добар час)  
Александар Б. Лаковић, Певање из више искустава и из више времена (Мирослав Максимовић, Бол)  
Биљана Мичић, Ка историји српске књижевне историографије (Јован Пејчић, Зрна, расад, жетва: српска књижевна историографија / српска књижевна критика)  
Ксенија Катанић, Танано психолошко ткиво (Јулијан Тамаш, Река Мономах, мерач посмртног времена)  
Драгана Бошковић, Срам нас било! (Сантјаго Ронкаљоло, Стид)  
Дајана Милованов, Извештај о себи (Антонио Лобо Антунеш, Приручник за инквизиторе)  

Бранислав Карановић, Аутори Летописа