С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Војислав Карановић, Слово о мисли
Јовановић Петровић Млађи, Саве Дамјанова смрт
Никола Маловић, Маринела
Раде Ђокановић, Дубока тишина
Ранко Павловић, Вински сонети
Мирољуб Тодоровић, Скењ се не прашта (шатро жваке)
Соња Веселиновић, Треперење
Томислав Јовановић, Хиландарје
Гинтер Ајх, Логор који се буди
Арвис Вигулс, Онима који су обешени

ЕСЕЈИ

Миливој Ненин, Књижевни „Књижевни Југ”
Бојан Јовановић, Песнички мит Бранка Миљковића
Владан Бајчета, „Бановић Страхиња” Борислава Михајловића Михиза – драма „хотимице погрешног наслова”

СВEДOЧAНСТВA

Иван Негришорац, Десупстанцијализовани човек Лабуда Драгића
Јован Делић, Испод прaдједове опаклије. О роману „Обитељ” Захара Прилепина
Дамјан Ћулафић, Амалгами руске и српске књижевности

КРИТИКА

Бојана Стојановић Пантовић, Без анестезије (Петар Матовић, Из срећне републике)  
Нада Милошевић Ђорђевић, Романескна хроника српске крајишке историје (Анђелко Анушић, Гласови са Границе, Српска крајишка тетралогија I)  
Драгана Бошковић, Тежина непоткупљивости (Бранко Анђић, Тешки метал) 
Катарина Пантовић, Друго виђење властитог песништва (Милован Марчетић, Врата од ромора)
Дајана Милованов, Кроћење женске жеље (Елена Феранте, Прича о новом презимену)  
Виолета Митровић, Расправа о наративу у осам ставова (Волас Мартин, Новије теорије приповедања)  

ПРИКАЗ ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА

Дејан Петровић, 45. међународни филмски фестивал Фест

Бранислав Карановић, Аутори Летописа