С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Владимир Конечни, Хуберове (I део)
Славољуб Марковић, Стратегије
Милета Продановић, О илектричној струји и другим демонима
Драган Бошковић, Писала би ми усред ноћи
Милутин Лујо Данојлић, Поглед уназад
Петар Милорадовић, Људи
Виктор Шнип, Пут кући

ЕСЕЈИ

Рада Станаревић, Нова серија „Невена” – културног, књижевног и умјетничког гласила из Будимпеште
Ана Марија Грбић, Вертикала града у „Новобеоградским причама” Михајла Пантића
Жарко Миленковић, Аутопоетички ставови Ивана В. Лалића у есејима о другим песницима
Фата Егановић, Двострука трагичност лика Хасанагинице у драми Љубомира Симовића
Бранко Баљ, О односу Србије и Европске уније

СВEДOЧAНСТВA

Славко Гордић, Фрагменти о Милану Пражићу
Гордана Ђилас, Дар и морал. Милан Пражић њим самим

РАЗГОВОР

Михајло Пантић, Све(т) настаје из сећања (разговор водила Љупка Ковачевић)  

КРИТИКА

Катарина Пантовић, Речи ће нас сјединити (Никола Вујчић, Скривености)  
Милуника Митровић, Сновидо место за живот (Живорад Недељковић, Успон)  
Ноел Путник, Растављање Црвеног мора (Душко Бабић, Умити се, сузама) 
Дајана Милованов, Упутство за растављање града (Хулио Кортасар, 62 / Модел за састављање)
Јелена Марићевић, Дух интегралне науке о књижевности (Сања Париповић Крчмар, Стални песнички облици српског неосимболизма)  

Бранислав Карановић, Аутори Летописа