С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Владимир Конечни, Хуберове (II део)
Борис Лазић, Годишњица
Ајтана Дрековић, Говорим о води
Владимир Набоков, Случај из живота
Мирослав Брик, Могућности комуникације

БЛОК: КОМПАРАТИВНО ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Виолета Митровић, Српско-грчки песнички дијалози: Иван В. Лалић, Константин Кавафи, Одисеј Елити
Дајана Милованов, Насиље и женски идентитет у „Малини” Ингеборг Бахман и „Пијанисткињи” Елфриде Јелинек
Даница Трифуњагић, Милтон – Константин Маринковић – Његош: једна упоредна анализа

ЕСЕЈИ

Иван Негришорац, Успони и падови српске политичке самосвести: уједињење 1918. године и његове последице
Миливој Ненин, О (необичном) присуству Светозара Ћоровића у „Књижевном Југу”

СВEДOЧAНСТВA

Владислава Гордић Петковић, 60 година Библиотеке „Прва књига” Матице српске

КРИТИКА

Марко Паовица, Избављење песмом (Ђорђо Сладоје, Певач у магли)  
Ђорђе Нешић, Лирске расправе и коментари (Ђорђо Сладоје, Певач у магли)  
Александар Б. Лаковић, О нестварнима који су међу нама (Саша Јеленковић, Сећања почињу после смрти) 
Катарина Пантовић, Збирка у збирци (Дејан Илић, Долина Плистос)
Драгана Бошковић, De Profundis (Енес Халиловић, Ако дуго гледаш у понор)  
Биљана Мичић, О Сретену Марићу (Миливој Ненин, Сретен Марић)  
Светлана Милашиновић, Дневнички записи као аутобиографски путокази (Зорица Хаџић, Васа Стајић: прилози за аутобиографију)  

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис