С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Дејан Алексић, Радно време раја
Весна Капор, Све је то тек трен
Срба Игњатовић, Две приче
Надежда Пурић Јовановић, Две песме
Горица Радмиловић, Птичји лет

СВЕТОСАВСКИ ТЕМАТ

Светлана Томин, Сремски Бранковићи – настављачи светосавске традиције
Иван Негришорац, Свети Сава, светосавље и дух постмодерног доба
Милош Живковић, Дворска уметност у средњовековној Србији

ЕСЕЈИ

Јован Попов, Достојевски, Толстој и швајцарски конобари 
Невена Савић, Carmina figurata у бароку: Жефаровић и Орфелин

СВEДOЧAНСТВA

Жанета Ђукић Перишић, Иво Андрић – мале тајне уметничке радионице
Стивен Баскервил, Нова идеологија секса

КРИТИКА

Владислава Гордић Петковић, Корозији и регресији у инат (Фрања Петриновић, Поправљач огледала)  
Ђорђе Деспић, Поезија културолошке и интимистичке инспирације (Бојана Стојановић Пантовић, У обручу)
Драгана В. Тодоресков, Кад вам Кили каже… (Лидија Ћирић, Без „Драги моји”) 
Сања Веселиновић, Зрела малина у градском бестијаријуму (Катарина Митровић, Утроба)
Биљана Мичић, Сложени, заводљиви и тешко одгонетљиви вртлог књижевног универзума (Љиљана Пешикан Љуштановић, Заточник пете силе – фантастична проза Зорана Живковића) 
Миливој Ненин, Све има цену (Лаза Костић, Преписка) 
Вуле Журић, Групни портрет с изгубљеним простором (Властимир Судар, Портрет умјетника као политичког дисидента: живот и дјело Александра Петровића) 
Весна Гајић, Српска барокна побожност – преплитање Истока и Запада (Бодин Вуксан, Барокне теме српског иконостаса XVIII века) 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис