С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Васа Павковић, Шумарева кућа
Мирослав Алексић, Поглед на луку
Драгица Стојановић, Капут од снега
Владимир Јагличић, О Србији
Селимир Радуловић, Дванаест
Вилијам Хоуп Хоџсон, Дозивање у зору

ЕСЕЈИ

Славко Гордић, У којој ћемо вери умрети? О Стевану Tонтићу, првотном и потоњем
Саша Радојчић, Текст и хипертекст
Весна Тријић, Проблем кривице у роману „Трава пева” Дорис Лесинг

СВEДOЧAНСТВA

Мило Ломпар, Милош Црњански и Први светски рат
Јован Делић, Вредност се сама не излаже
Иван Негришорац, Поезија Селимира Радуловића или зашто читати Библију
Владимир Јагличић, Кроз смрт само ваља проћи
Селимир Радуловић, Искуство ћутања и искуство речи

РАЗГОВОР

Карен Шахназаров, Немојте да дозволите да главни јунак умре на крају, оставите нам наду (разговор водила Сања Милић)  

КРИТИКА

Драгана Бошковић, „Боцнути тамо гдје треба” (Енес Халиловић, Чудна књига)  
Витомир Теофиловић, Као у чешком филму (Милан Тодоров, Редослед једноставних ствари)
Светлана Милашиновић, Милан Шевић први пут на тлу књижевне историје (Зорица Хаџић, О Милану Шевићу) 
Миливој Ненин, Горњи и доњи текст (Зорица Хаџић, О Милану Шевићу)
Јелена Марићевић, Сова под крилима орла (Милена Кулић, Лет Минервине сове – огледи о позоришној уметности) 
Сања Веселиновић, Дневник „уклетог бедника” без трагедије (Мића Поповић, Свети Антун: Ратни дневник из затвора) 
Милена Кулић, Драмски говор о времену и свету (Гордана Тодорић, Александар Поповић – драмски говор о времену и свету (поетика постмодернизма у драмама Александра Поповића)) 
Весна Гајић, Хибриди из медитеранске кухиње (Јелена Ердељан, Медитеран и други светови – питања визуелне културе XI–XIII век) 

ПРИКАЗ ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА

Дејан Петровић, 46. међународни филмски фестивал Фест

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис