С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Јовица Аћин, Аћин, Сажети летопис умирања (I део)
Славко Гордић, Зима у двадесет пет лекција
Оливера Недељковић, Три песме
Ненад Трајковић, Казнене песме
Жељко Митић, Личне митологије
Оскар Вајлд, Песме у прози

АУТОПОЕТИЧКИ ЗАПИС

Јовица Аћин, Насликано вином. Из моје приче о приповедању 

ЕСЕЈИ

Јован Делић, Проблем главног јунака у романима Иве Андрића
Зденка Валент Белић, Срби и конституисање словачког народа. Слика Срба у делу Људовита Штура

СВEДOЧAНСТВA

Ерве Живен, Француска и Србија: геополитика на испиту стварности

КРИТИКА

Јана Алексић, Ногове неотуђиве другости (Рајко Петров Ного, Сонет и смрт)
Александар Б. Лаковић, „Слово-печат свет је” (Алек Вукадиновић, Песнички атеље. 2)
Никола Живановић, Фантазија и иронија (Маја Солар, Без зачина) 
Катарина Пантовић, Бити декадент у Србији, бити декадент у 21. веку (Филип Грбић, Руминације о предстојећој катастрофи)
Наталија Лудошки, Иво Андрић у созерцању Владимира Пиштала (Владимир Пиштало, Сунце овог дана: писмо Андрићу) 
Велимир Младеновић, Мароко Тахара Бена Желуна (Тахар Бен Желун, Брак из задовољства) 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис