С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА

Јовица Аћин, Сажети летопис умирања (II део)
Миро Вуксановић, Ноћници
Џефри Јуџинидис, Штрцаљка

(НЕ)ДОВРШЕНЕ ПРИЧЕ ЛАЗЕ К. ЛАЗАРЕВИЋА
Душан Иванић, Ријеч на додјели награда
Лаза К. Лазаревић, Љубица Арсић, Тешанов камен
Лаза К. Лазаревић, Михајло Пантић, На село
Лаза К. Лазаревић, Вуле Журић, Побратими

СВEДOЧAНСТВA

Михаил Белов, Руско-српски односи у доба Револуције и „националног препорода” (прва половина XIX века)

РАЗГОВОР

Камиј Лоранс, Могла бих то бити ја (разговор водио Велимир Младеновић)

КРИТИКА

Стеван Тонтић, Роман као слагалица сјећања на живот (Ранко Рисојевић, Бескућник)
Владан Бајчета, Постхерменеутика српске књижевности (Александар Јерков, Европа и књижевна истина)
Миливој Ненин, Комотна одговорност Тибора Варадија (Тибор Варади, Пут у јуче) 
Даница Ступар, Интимистички призор између личног и колективног сећања (Дијана Метлић, Слике пролазног света. Односи француског и српског интимизма)

ПРИКАЗ ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА

Дејан Петровић, Берлинале 2018.

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис