С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Предраг Марковић, Сан о ковчегу на мору, а у њему, што стварне што лажне, мошти заштитника путника, морепловаца и бродоломника 
Гојко Божовић, Наше очи нису само наше
Биљана Т. Петровић, Ноћ
Клодија Ранкин, Грађанин

БЛОК: РЕЦЕПЦИЈА МИЛОРАДА ПАВИЋА

Пер Јакобсен, „Хазарски речник” као повод за тему о присуству српске књижевности у Скандинавији (1960–2007)
Иван Цветановић, Знање бића и знање постојања или пријем „Хазарског речника” Милорада Павића у Сједињеним Америчким Државама
Владимир Осолник, Неколико речи о рецепцији књижевног опуса Милорада Павића у Словенији (1971–2009)

ЕСЕЈИ

Дајана Милованов, Женске фигуре и хришћанско наслеђе у поезији Силвије Плат
Олга Токарчук, Фантом Средње Европе огледа се у књижевности. Постоји ли средњоевропски роман?

РАЗГОВОР

Захар Прилепин, Пишем прозу тако да звучи као поезија (разговор водила Сања Милић)

КРИТИКА

Петар Пијановић, У знаку бога Ероса (Јелена Панић Мараш, Еротско у романима Милоша Црњанског)
Владан Бајчета, Андрићев дух у Босни, шта је то? (Зоран Милутиновић, Битка за прошлост. Иво Андрић и бошњачки национализам)
Александар Б. Лаковић, Лирска представа света, овде и данас (Гордана Ђилас, Свакидашњи хлеб) 
Дамјан Ћулафић, Есеји у одбрану права на право (Владимир Лепосавић, Ухваћени у вршењу својих права)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис