С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Живорад Недељковић, Хедонизам  
Дивна Вуксановић, Игра
Радивој Шајтинац, Између птица и инсеката
Бошко Томашевић, Tiburtina. Приповест археологија
Владана Перлић, Чет Бејкер, вечерас, само за моје уши
Иван Џепароски, Манастири Свете Горе
Естер Сингер Крејтман, Нови свет

ЕСЕЈИ

Горан Коруновић, Лирски субјект у позној поезији Оскара Давича
Виолета Митровић, Есеји о српским и немачким писцима Анице Савић Ребац
Зденка Валент Белић, Граничари „terra incognita”. Слика Срба у путописном роману „Дунав у Америци” Михала Хворецког
Милица Лазовић, Тема списатељске блокаде у романима „Кратка књига” Давида Албахарија и „Бетон” Томаса Бернхарда

СВЕДОЧАНСТВА

МИОДРАГ РАДОВИЋ (1945–2018)

Иван Негришорац, Компаратистичка и књижевнотеоријска драматургија Миодрага Радовића
Ненад Крстић, Мoј пријатељ, професор Миодраг Радовић

РАЗГОВОР

Тахар Бен Желун, Писац је критички посматрач (разговор водио Велимир Младеновић)

КРИТИКА

Драган Хамовић, Рачуни су на столу (Гојко Ђого, Клупко)
Јана Алексић, Целомудреност песничке егзистенције (Томислав Маринковић, Вечито сада)
Марко Паовица, Трагика лепоте, двозначност љубави и апотеоза уметности (Ранко Крстајић, Узалудна лепота) 
Драгана В. Тодоресков, Вештина која се памти (Милица Мићић Димовска, Вешта у сновању, вешта у ткању)
Дајана Лазаревић, Белоруска тумачења дела српског нобеловца (Анна В. Наумова, Феномен культурного пограничья в творчестве Иво Андрича)

ПРИКАЗ ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА

Дејан Петровић, Једанаести међународни фестивал документарног филма Bel Docs – „Знам да си ту” 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис