С А Д Р Ж А Ј :

ТЕМАТ: АВАНГАРДНИ ПОКРЕТИ И РОДНО КОДИРАЊЕ
(Приредила Бојана Стојановић Пантовић)

Бојана Стојановић Пантовић, Уз темат „Авангардни покрети и родно кодирање”  
Барбара Д. Рајт, „Нови човек”, вечно женско: експресионистичке реакције на немачки феминизам
Гијом Бриде, Надреализам између феминизације и вирилизације (1924–1933)
Маја Медан, Репрезентација женског у поезији Артура Рембоа
Јована Костић, О еротском песништву Константинocа П. Кавафиса – чулност у служби естетике
Катарина Пантовић, Конструкције маскулинитета у Кафкиној приповеци „Пресуда”
Жарка Свирчев, Авангардни немири између четири зида: Мими В. Вуловићева
Кристина Стевановић, „Човек-много” у женском универзуму
Дајана Милованов, Воајеризам и жеља у романима „Кључ” Ђуничира Танизакија и „Занесеност Лоле В. Стајн” Маргерит Дирас

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис