С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Александар Бјелогрлић, Црвена стихија
Александар Д. Станковић, Две приче
Миљана Глигоријевић, Кратке песме
Михал Гловињски, Привиђења и фигуре. Мали есеји

ОКРУГЛИ СТО: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

Бојана Стојановић Пантовић, Експресивност израза и нови дух поезије – Црњански и компаративни контекст
Горана Раичевић, О певању и мишљењу Милоша Црњанског
Марко Недић, Приповетке Милоша Црњанског
Александар Петров, Црњански и обнова песничког језика у другој деценији ХХ века
Светлана Милашиновић, Развој митолошких мотива у поетској збирци „Лирика Итаке” Милоша Црњанског

ЕСЕЈИ

Марко Паовица, О поезији, критици и култури у филозофском кључу
Владимир Папић, Критика свештенства у делима српског и европског раног модерног доба
Душан Бањеглав, Специфичност Теодосијевог поглавља о Стрезу у „Житију Светог Саве”

СВЕДОЧАНСТВА

Јован Делић, Боли ли отаџбина или о поеми „Сербиа” Милоша Црњанског
Василије Ђ. Крестић, Књига о Константину Богдановићу

КРИТИКА

Јово Радош, Снага приповедачког стиха (Драган Лакићевић, Породични музеј) 
Милуника Митровић, Ка нерецивој светости савршенства (Ристо Василевски, Срце круга) 
Наташа Анђелковић, Епитаф који слави живот (Весна Капор, Венац за оца) 
Милан Громовић, Читање града уз „сметње на везама” (Татјана Јанковић, Присвајање Венеције)
Јелена Марићевић Балаћ, Духовне очи Емануила Јанковића (Розана Морабито, Просветитељство ума и срца: Културни пројекат Емануила Јанковића)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис