С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Тања Крагујевић, Понешто ипак рећи косу
Мирослав Тодоровић, ПонАД рукОПИСА
Власта Младеновић, Певање уз матицу
Драган Бошковић, The Girl Who Lives on Heaven Hill
Драган Станишић, Где је погрешио Арамис. Пролећна алегорија по Хансу Кристијану
Кормак Макарти, Сатри

БЛОК: КОНСТАНТИН НОЈКА

Константин Нојка, Кад почиње европска култура
Габријел Лиичјану, Пост скриптум на „Палтинишки дневник”
Драган Стојановић, Кратак осврт на биографију Константина Нојке

ЕСЕЈИ

Славко Гордић, Где први пут чусмо своје име. Прилог за песнички портрет Тање Крагујевић
Радомир В. Ивановић, Стваралачке метаморфозе Михаила Лалића. Прилог филозофији и психологији стварања
Зоран Аврамовић, Две страсти Добрице Ћосића
Николета Кабаси, Италија и Италијани по Јовану Дучићу

СВЕДОЧАНСТВА

Василије Ђ. Крестић, Блашко Рајић – прилози за политичку биографију
Љиљана Пешикан Љуштановић, Од историје до легенде у виђењу Ненада Љубинковића

РАЗГОВОР

Ненад Љубинковић, Како настаје епска легенда (разговор водили Бранко Златковић и Александра Новаков)

КРИТИКА

Ала Татаренко, Потрага за идентитетом (Лана Басташић, Ухвати зеца
Анђелко Анушић, Икар који не признаје пад (Радован Ждрале, Хало, Давос
Милутин Лујо Данојлић, Под сенкама рата (Александар Д. Станковић, Лов на лептире) 
Михал Бабјак, Јанусовско лице поезије Зденке Валент Белић (Зденка Валент Белић, Етеризација – ван конТЕКСТа / Éterizácia – mimo konTEXTu
Владица Радојевић, Биће (и даље) трепери (Милан Вучићевић, Одломци о позном) 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис