С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Дејан Атанацковић, Ахмед  
Зоран Ђерић, Поезија и друге врлине
Драган Бошковић, Црне заставе
Мирољуб Тодоровић, Из замка (кратке приче, снови, нађене приче и слике приче)
Бојан Јовановић, Божанство нестајућег народа
Ранко Павловић, Огледала
Александра Батинић, Сефирот
Звонко Танески, Желео сам да пишем

ЕСЕЈИ

Тања Крагујевић, Бескрај на длану, или живот смисла у поезији Ане Ристовић
Виолета Митровић, Слика пада Цариграда у „Историји о взјати Константинопоља” Викентија Ракића и „Златном руну” Борислава Пекића
Исидора Ана Стамболић, Представа жене у српским преводима средњовековних апокрифа

СВЕДОЧАНСТВА

Драго Његован, Књига „Суботе и недеље” Милана Лазаревића

РАЗГОВОР

Андреј Тишма, Косовски конфликт у веб-активизму и ангажованој уметности – двадесет година касније (разговор водио Милан Ђорђевић) 

КРИТИКА

Миливој Ненин, Тренуци озарења (Гвидо Тартаља, Преписка са Црњанским, Аутобиографске белешке
Драган Хамовић, Милан Радуловић или ка теолошкој теорији књижевности (зборник Књижевност, теологија, философија
Злата Бојовић, Роман о самоћи старог града (Миодраг Матицки, Перон самоће
Јелена Марићевић Балаћ, Хекатин јад није прећутао (Мирко Магарашевић, Пев Сирена
Александар Дунђерин, Аутентична мисао о Косову, са Косова (Драгомир Костић, Жена из Витине

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис