С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Селимир Радуловић, Писма из Кападокије
Драгиња Рамадански, Две приче
Чедомир Јаничић, Дисоцијативна фуга (Ylajali)
Бранислав Живановић, Седам начина посматрања мора
Џон Тејлор, Таласи

ЕСЕЈИ

Марко Паовица, Визије песничког ума. Митскометафизички говор Братислава Р. Милановића
Ивана З. Танасијевић, Историја и постмодернизам у роману „Миленијум у Београду” и збирци есеја „Значење џокера” Владимира Пиштала
Александра Батинић, Кино-романи Радослава Петковића и Горана Петровића у контексту теорије филма
Марина Срнка, Евино тело – осврт на мултимедијалну, неоавангардну уметницу Каталин Ладик у југословенском и ширем контексту

СВЕДОЧАНСТВА

Јован Делић, Данило Киш као европски писац 
Иван Негришорац, Кајан ти љубим пречисте скуте! Или: Отворено писмо Лази Костићу, песницима српским, самоме себи и свима који имају уши да чују 

КРИТИКА

Јован Пејчић, Логика, историја и уметност живљења неочекиваног писца (Милан Лазаревић, Суботе и недеље
Јелена Марићевић Балаћ, Бели степеник на конкретном квадрату (Јакуб Корнхаузер, Бели квадрат на белој позадини
Виолета Митровић, Ратна сећања француског генерала, почасног српског војводе (Луј Франше дʼЕпере, Мемоари: Солунски фронт, Србија, Балкан
Срђан Орсић, Узомбирана рокенрол Калифорникација (Иван Потић, Резултати
Дамјан Ћулафић, Наличје као антипод (Радомир Стојановић, Наличје тишине
Љиљана Лукић, Мајсторство приче и причања (Анђелко Анушић, Легенда о в(ј)етром вијанима

ПРИКАЗ ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА

Дејан Петровић, 47. међународни филмски фестивал Фест 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис