С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Славољуб Марковић, На тами прозор
Драган Лакићевић, Сликар снега
Ђорђе Кубурић, До дна
Ласло Блашковић, Из снега књишке маргине
Хенри Џејмс, Заиста исправно

ЕСЕЈИ

Владислава Гордић Петковић, Страх од заборава: роман у 2019.
Мила Медиговић Стефановић, Трагови пепела на еспарто подлози
Снежана Савкић, Између политике и естетике: уметност телесног у роману „Страхоте подземља” В. Р. Туцића
Марија Барна Липковски, Шејка, Бекет, Јунг. Запажања о вези програмског писања Медиалe са мисаоним контекстом времена

СВЕДОЧАНСТВА

Зорица Хаџић, „Са истинским поштовањем” – преписка Милана Кашанина и кнеза Павла Карађорђевића  
Иван Негришорац, Молитва за Иљу Михајловича Числова  
Ангела Рихтер, In memoriam проф. др Манфред Јенихен  

РАЗГОВОР

Милен Алемпијевић, Плутајући субјекти у „Коњским ширинама” (разговор водио Милан Громовић)  

КРИТИКА

Срђан Орсић, Догађај и случај „Великог пада” (Петер Хандке, Велики пад
Исидора Бобић, Роман „Хетерос” или прича о насушном другом (Јадранка Миленковић, Хетерос
Јован Пејчић, Ванвременост српске косметске судбе (Крстивоје Илић, Косовске елегије
Виолета Митровић, Књижевна хибридност у шест димензија (Марко Јуван, Хибридни жанрови
Милица Миленковић, Стварност и сан (Дарко Тушевљаковић, Јегермајстер
Милена Кулић, О крају позоришта (Влатко Илић, Савремено позориште: естетско искуство и преступничке праксе

ПОЗОРИШНА КРИТИКА

Ивона Јањић, Извесна тенденција српског позоришта 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис