С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Милан Мицић, Обичан призор размножавања светлости
Драган Бошковић, Viberpunk
Димитрије Миленковић, Песма живим љубавницима
Гојко Челебић, Авантуре Јакова од Боке
Александра Јовичић, Крхотине живота

ЕСЕЈИ

Гојко Божовић, Где се обнавља свет? Четири песме Ивана В. Лалића о песницима
Иван Штерлеман, Рађање „Сигнала”. Сигналистички манифести (1967–1970)
Сања Перић, Поетичка начела Миодрага Булатовића

СВЕДОЧАНСТВА

Александар Петровић, Савршени закон слободе
Виктор Савић, Устави Светога Саве 
Желидраг Никчевић, Змајева награда Благоју Баковићу 
Благоје Баковић, Реч добитника 
Саша Радојчић, Даноноћници Мира Вуксановића 
Стеван Тонтић, У српско-румунском пјесничком колу 
Растко Лончар, Двогледање

КРИТИКА

Добривоје Станојевић, Лирика и недокучиви смисао (Дејана Николић, Календар
Јана Алексић, Поетичка доследност или нужна мера песничког елитизма (Никола Живановић, 22
Јелена Марићевић Балаћ, Ритам модерне српске лирике (Бојана Стојановић Пантовић, Чист облик екстазе: студије и есеји о српском песништву
Милица Миленковић, Аутофикција једног књижевног искуства (Срђан В. Тешин, Моје
Миодраг Матицки, Живо догађање историјског романа (Гордана Малетић, На путу сребра
Радоје Фемић, О литерарном хедонизму Чедомира Љубичића (Чедомир Љубичић, Поруке травнатог неба

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис