С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Јовица Аћин, Из света халуцинација 
Предрaг Мaрковић, Богојaвљенскa ноћ у Земуну 
Гојко Божовић, Док тонемо у мрак
Ранко Павловић, Зидови, балкон, чвор
Душко Бабић, Одлазећи
Виктор Радун Теон, Прозивање одјека
Та-Нехаси Коутс, Плес са водом

БЛОК: НАГРАДА „БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ”

У част Милоша Црњанског и савременог српског романа
Александар Јовановић, Равница и памћење 
Слободан Мандић, У бескрајном кругу Црњанског: како смо постајали суматраисти
Јелена Марићевић Балаћ, „О причи и причању” Слободана Мандића

ЕСЕЈИ

Тања Крагујевић, Златна греда или увод у поезију (II део)

СВЕДОЧАНСТВА

Уводна посланица 
Иван Негришорац, Матица српска и књижевност старог Дубровника: између српске потребе за разумевањем и хрватске страсти за поседовањем 

РАЗГОВОР
Јовица Аћин, О предосећању написаног и ненаписаног (разговор водила Радмила Гикић Петровић)

КРИТИКА
Драгана Бошковић, О причи и писању (Јовица Аћин, Пилот трамваја)
Никола Живановић, Доживљај и храм (Ана Ристовић, Руке у рукама)
Александар Дунђерин, Галеб Никола Маловић (Никола Маловић, Галеб који се смеје)
Маја Белегишанин, Укрштаји и жуд за целином (Борис Лазић, Унутрашњи пејзаж)
Срђан В. Тешин, Приче с границе живота и смрти (Ана Милош, Крај распуста)
Срђан Орсић, Насушна потреба сећања (Ратко Дангубић, Швапски нотес)
Горан Максимовић, Дубоки интерпретативни продори у свијет Андрићевог дјела (Бранко Милановић, Књига о Андрићу)
Владан Бајчета, Преписка Владана Деснице као епистоларни роман-речник и породична хроника (Десничин епистолар. Свезак 1, 1910–1945)


Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис