С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Владимир Конечни, Рт добре наде (I део)
Ненад Шапоња, У тишини тега бачене коцке
Владанка Цветковић, Плес прашине
Јелена Маринков, Кућа на продају
Адам Загајевски, Стварни живот

ЕСЕЈИ

Миливој Сребро, Судбина великог писца из „мале” књижевности. Иво Андрић у огледалу француске критике (I део)
Иван Негришорац, Секуларни мистицизам Петера Хандкеа и фигура цивилизацијског успона као Великог пада (I део)
Радомир В. Ивановић, Књижевне вредности и структурне особености исповедног романа Елене Феранте („Моја генијална пријатељица”)
Драган Бабић, Тематизација смрти у приповедној прози Џулијана Барнса

РАЗГОВОР

Владан Матијевић, Преиспитивање књижевности: о „Слободи говора” и још којечему (разговор водила Ивана Крсмановић)

КРИТИКА
Јелена Марићевић Балаћ, Поезија је славна рушевина (Гојко Божовић, Тиха зверка поднева: изабране песме и хронике)
Стојан Ђорђић, Есеји песника и естете (Драган Јовановић Данилов, Духови Балкана)
Милена Кулић, Жанровска полифонија Славка Гордића (Учени зналац и поета: слово о Славку Гордићу)
Маријана Јелисавчић, Од мита до инсталације (Љиљана Пешикан Љуштановић, Пишем ти причу: рефлекси усмене књижевности и традиционалне културе у писаној књижевности и савременој култури Срба)
Владан Бајчета, За и против Дамјанова (Сава Дамјанов, Епилог)
Јованка Стојчиновић Николић, У даху с природом (Мирослав Тодоровић, ПонАД рукОписа)

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис