С А Д Р Ж А Ј :

ПОЕЗИЈА И ПРОЗА

Злата Коцић, Кућни звонар
Ђорђе Нешић, Плови пловче
Милисав Савић, Аполон и Марсија
Драго Кекановић, Смедерево и математика
Мирослав Алексић, Скаска о галебу
Здравко Миовчић, Остаци рајског постојања
Петар Милошевић, Космичка енергија
Давид Турашвили, Лет из Совјетског Савеза
Етела Фаркашова, Сценарио

ЕСЕЈИ

Јован Делић, Заљуљани свијет, пољуљана свијест и око бившег дјечака
Душко Певуља, Критичка свијест у прози Радоја Домановића  
Хосе Оверхеро, Етика суровости
Владислав Стшемињски, Унизам у сликарству

СВЕДОЧАНСТВА

Миодраг Булатовић, Писма
Иван Негришорац, Зашто читати Десанку Максимовић? 

ПОВОДИ

ДОБРИЦА ЋОСИЋ (1921–2014)

Зоран Аврамовић, Национално освешћивање Добрице Ђосића у Југославији
Тања Којић, Представе о жени у роману „Корени” Добрице Ћосића: умјетнички аспект, карактеризација и однос према традиционалним представама и вјеровањима 

КРИТИКА

Миливој Ненин, Допуне и преписка (Лаза Костић, Преписка III, прир. Младен Лесковац, Душан Иванић и Милица Бујас)
Жарко Миленковић, Ноћ још увек траје (Новица Тадић, собом самим, прир. Драган Хамовић)
Виолета Митровић, Радостотворна светлост Свете Софије цариградске (Хараламбос П. Статакис, Света Софија Божија: мистичка светлост Велике Цркве и њена архитектонска одежда)
Јована Тодоровић, О трауми и причању (Игор Маројевић, Остаци света)
Нина Стокић, Калеидоскопско причање света (Фрања Петриновић, Коначни извештаји о равнотежи)
Маријана Јелисавчић, О Милутину и Миланковићима (Срђан Орсић, Улица Милутина Миланковића)

ИЗ СВЕТА

Предраг Шапоња 

Бранислав Карановић, Аутори Летописа

Упутство за припрему текста за Летопис